INVENTARISEREN

De aangeleverd informatie is nooit perfect. Soms is er heel veel informatie en soms heel weinig.
Verschillende bronnen spreken elkaar soms tegen. Bijvoorbeeld ontwerpgegevens versus achteraf opgemeten gegevens.
Het is voor ons de uitdaging om gestructureerd hiermee om te gaan. Vastleggen en communiceren wat je doet met dit soort situaties.

archief tekeningen