TRANSFORMEREN

 • Scannen is vaak een eerst stap om informatie te digitaliseren. De meeste mensen hebben ondertussen een 2D scanner op hun werkplek.
 • Vectoriseren is de term voor het omzetten van deze scans in lijnen en vlakken van de CAD software. Dat kan automatisch gebeuren met speciale software. Wij doen echter alles handmatig. Alleen op deze wijze kan je vanuit zeer diverse en gebrekkige informatie een uniform en strak resultaat bereiken.
 • Voor Geografische Informatie Systemen (GIS) wordt niet alleen met luchtfoto’s 2D data verzameld. Met stereo foto’s, telemetrie (LIDAR) en andere wijze wordt 3D data verzameld. Allerlei geavanceerde technieken worden gebruikt om kaartmateriaal te produceren met de gewenste gegevens.
 • Ook voor andere toepassingen wordt in toemende mate 3D scans gemaakt. Men heeft het dan over punten puntenwolken of ‘Point Clouds’. Deze kunnen wij omzetten in vlakken met de software van de 3D scanners. De vlakken worden verder verwerkt in toepassing gericht software als AutoCAD of Revit. Op deze wijze krijg je de werkelijkheid in beeld en niet het ontwerp.
 • Het exporteren of koppelen van informatie uit tekeningen aan databases wordt op vele manieren gerealiseerd.
  Bij GIS toepassingen is al lang een geintegreerd geheel onstaan tussen data en ruimtelijke informatie.
  Bij nieuwe gebouwen wordt in toenemende mate met een Bouwwerk Informatie Model (BIM) gewerkt. Architecten, constructeurs, installateurs, aannemers en de gebruikers kunnen naar eigen behoefte met en aan dezelfde informatie werken.
  Voor bestaande gebouwen liggen er nog grote uitdagingen ;-)

output 312-1 Gevels 1-2