STANDAARDISEREN

Alle eerder vermelde activiteiten zijn slechts middelen.
Uiteindelijk wil iedereen alleen die informatie zien die hij nodig heeft, uniform en éénduidig.

ley 1164-B1                 ley 2145-BP                  ley 2437-S1